1-7denní monitorování EKG dle Holtera

Byli jste objednáni na ambulantní 24 hodinové vyšetření EKG – EKG monitoraci podle Holtera. Zde jsme pro Vás připravili několik informací o tomto vyšetření formou odpovědí na nejčastější otázky. 

Co je EKG Holter? 

Je to základní kardiologické vyšetření umožňující ambulantní – tedy relativně dlouhodobý – záznam elektrokardiografické (EKG) křivky. Nejčastěji je EKG zaznamenáváno po dobu 24 či 48 hodin. Tuto metodu používáme při vyšetřování srdečního rytmu a jeho poruch.

Jak se EKG signál snímá? 

EKG je křivka, graficky vyjadřující změny napětí na povrchu těla generované srdečními buňkami. EKG je snímáno pomocí elektrod, které jsou připojeny (přilepeny) na hrudník vyšetřované osoby, elektrody jsou spojené tenkým izolovaným drátkem se speciálním registračním zařízením velikosti krabičky cca 2x5x7cm. Tu nosí pacient při sobě, většinou připojenou k opasku či zavěšenou na krku.

Jak je EKG záznam vyhodnocen? 

Po skončení vyšetření je záznam počítačově analyzován, zpracován a následně vyhodnocen lékařem. Hodnocení poskytne lékaři požadované informace o charakteru a frekvenci srdečních arytmií včetně jinak obtížně detekovatelných typů.

Jaký je záchyt arytmií? 

Záchyt arytmií při monitoraci je úměrný jejich frekvenci. Čím je arytmie častější, tím je větší pravděpodobnost, že bude během 24 hodinové monitorace zachycena. Ne každou arytmii ale vnímáme, mohou být tzv. asymptomatické (bezpříznakové). I taková arytmie ale může být významná z hlediska prognózy a léčby.

Jak se připravit? 

Na vyšetření EKG Holter je třeba přijít včas a stejně tak včas se dostavit na sejmutí. Mějte prosím na paměti, že na Vás čeká většinou další pacient a mezi sejmutím a opětovným nasazením je třeba přístroj připravit, oživit a uložit nasnímaná data. Dále je vhodné se vyhnout elektrostatickému materiálu v oblečení (umělá vlákna, často tzv. „funkční prádlo“, atd.) způsobuje artefakty a činí záznam méně kvalitní díky náboji statické elektřiny. Dále se před vyšetřením vyhněte aplikaci většího množství kosmetických krémů na hrudník, které zhoršují signál, neboť izolují nalepené elektrody. U pánů je v případě výrazného ochlupení v oblasti hrudníku občas nutné místo pro nalepení elektrod vyholit (to ovšem provede sestřička před nasazením přístroje). Jinak není třeba žádná speciální příprava.

Jak se během vyšetření chovat? 

Přístroj prosím nevypínejte, nevyměňujte baterie (to vede k vymazání záznamu). Dále prosíme přístroj nenamáčet ve vodě a nesprchovat se. Fyzická a jakákoli aktivita během vyšetření je naopak vhodná, přístroj má monitorovat normální životní rytmus. 

Je třeba psát poznámky? 

Ano. Při nasazení dostanete deníček, do kterého budete zapisovat vykonávané činnosti a případné obtíže. Dobu výskytu obtíží je vhodné co nejvíce upřesnit a do deníčku zapsat přesný čas. Na přístroji lze rovněž zmáčknout tzv. symptomové tlačítko. Záznam pak prosím odevzdejte při sejmutí přístroje. Vaše poznámky a postřehy mohou být podstatným klíčem ke správnému zhodnocení záznamu.

 

Deník Holter - odkaz na dokument

 

Máte-li jakékoli dotazy – ptejte se nás, jsme tu od toho, tel. do ordinace je 604 299 222.

Weight: 
0