Aktuality

Termín letní dovolené kardiologické ambulance je od 25. 6 do 13. 7. 2018.Nasazování přístrojů bude pobíhat bez omezení. V případě nutnosti akutního ošetření se, prosím, obraťte na příjmovou ambulanci Nemocnice Znojmo p. o. 
Vážení pacienti,Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich...
Dnešním dnem jsme spustili nové internetové stránky.