Aktuality

Vzhledem k provozu naší ambulance Vás žádáme o objednávání receptů elektronickou formou. Recepty jsou rozesílány v době: MUDr. Jan Simonides rozesílá út-čt 12:00-13:00, MUDr. Dalibor Štambera v pondělí 16:00-18:00 a v pátek 14:00-16:00. Je proto třeba nevolat na poslední chvíli a...
Momentálně žádné volno neplánujeme.
Vážení pacienti, Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy. Jejich...