loader
Plánovaná nepřítomnost:
24. 6. - 12. 7. 2024

Poskytujeme

Komplexní vyšetření a diagnostiku onemocnění srdce a cév.

ABPM

Ambulantní monitorace krevního tlaku (ABPM).

EKG - Holter

1-7denní monitorace EKG (monitorování dle Holtera).

Ergometrie

Zátěžové vyšetření srdce, které provádíme v rámci kardiologického vyšetření.

Ultrazvuk cév

Z cévních vyšetřeních provádíme vyloučení hluboké žilní trombózy a ultrazvuk karotid.

Echokardiografie

Neboli ultrazvuk srdce (echo).

Denzitometrie

Metoda používaná k měření hustoty kostí.

Vzhledem k tomu,

že kardiovaskulární choroby jsou nejčastější příčinou úmrtí v naší populaci, jsem přesvědčen, že kvalitní péče je pro indikované pacienty nezbytná. Mým cílem je poskytnout Vám kvalitní a komplexní péči v plném spektru ambulantní kardiologie na jednom místě. Nabízím plně vybavenou moderní ambulanci v příjemném prostředí.

Jaká vyšetření poskytujeme?

Echokardiografické vyšetření, běžně nazývané echo, je základní vyšetřovací metodou. Je to ultrazvukové vyšetření srdce přes hrudní stěnu. Existuje ještě vyšetření ultrazvukem přes jícen (jícnové echo), který se srdíčkem v hrudním koši sousedí velmi těsně, nicméně kvůli invazivitě a někdy i nutné sedaci se tento typ vyšetření provádí na pracovišti s možností dohlídání pacienta a my jej proto neposkytujeme. Budete ležet na zádech a levém boku svlečení do půl těla. Vyšetření je neinvazivní, nebolestivé, neaplikují se u něj žádné léky do krve, ultrazvukový gel je hypoalergenní na vodní bázi a nezpůsobuje kontaktní alergii. Výsledek vyšetření Vám sdělíme ihned.

(z angl. Ambulatory Blood Pressure Monitoring)

Byli jste objednáni k ambulantnímu měření krevního tlaku. Zde jsme pro Vás připravili několik informací o tomto vyšetření formou odpovědí na nejčastější otázky. 

Co je ABPM? 

Jde o vyšetření krevního tlaku malým přístrojem s nafukovací manžetou a probíhá ambulantně, tj. probíhá při normálním denním režimu a v domácím i pracovním prostředí, většinou po dobu 24 hodin. 

Proč je toto vyšetření ordinováno ošetřujícím lékařem? 

24 hodinové měření krevního tlaku nejčastěji ordinujeme pro přesnější diagnostiku onemocnění vysokým krevním tlakem. Dále pro odlišení „fenoménu bílého pláště“, tj. v případech, kdy je tlak, měřený v ordinaci vyšší, než skutečný tlak v běžném životě. Dále je ABPM ordinováno ke kontrole již nastavené léčby a k posouzení efektu změněné léčby vysokého tlaku. Z prognostického hlediska je rovněž velmi důležitá průměrná hodnota krevního tlaku během spánku v nočních hodinách. Zde je ABPM jedinou možností jak toto zjistit. 

Jak se provádí? 

Měření tlaku se provádí malým přístrojem o velikosti cca 10x5x2cm, který bývá během vyšetření umístěn v pouzdře u pasu pacienta či na pásce okolo krku. Tlak je měřen senzorem v manžetě umístěné na paži pacienta a spojené s řídící jednotkou gumovou hadičkou, která přenáší tlak. Aby bylo měření platné, musíte během nafukování uvolnit paži s manžetou. Nejlépe je zcela se přestat hýbat, případně i mluvit. Jinak nebude měření platné a bude se po minutě opakovat. V tomto případě bude přístroj manžetu nafukovat na vyšší tlak, což můžete nepříjemně vnímat.

Jak často se tlak během vyšetření měří? 

Tlak měříme přes den v 30 minutových a v noci 60 minutových intervalech. Noční interval je nastaven na 22:00 – 06:00. 

Kdy a kde se přístroj nasazuje? 

Přístroj nasazujeme ráno mezi 7:30 a 8:00 a snímáme hned následující den, také ráno mezi 7:15-7:30. Vše provádíme přímo v kardiologické ambulanci na adrese Tovární 14, Znojmo. Při odevzdávání nezapomeňte, že na přístroj již zpravidla čeká další objednaný pacient a buďte, prosím, dochvilní.

Jak se mám na vyšetření připravit? 

Speciální oblečení není třeba, jen myslete na to, že budete mít manžetu na paži a přístroj u pasu. Volnější oděv a zejména volný rukáv bývá pak pohodlnější. 

Lze přístroj sundávat během vyšetření? 

Je lépe přístroj během měření vůbec nesundávat. Pokud je to ale z vážných důvodů nezbytné, pak jej lze na krátko sundat. Při sundání jej nevypínejte, nerozpojujte hadici a sundejte přístroj na nejkratší možnou dobu a to ihned po měření (tj. do 30 ti min = interval měření ve dne). 

Mohu vyndávat baterie? 

NE. Baterie z přístroje prosím nevyndávejte.

Jak se během vyšetření chovat? 

Přístroj prosím nevypínejte, nevyměňujte baterie (to vede k vymazání záznamu). Dále, prosíme, přístroj nenamáčejte ve vodě. Fyzická aktivita během vyšetření je vhodná, přístroj má monitorovat normální životní rytmus. Jen při měření je nutné se uvést do klidu a svěsit volně měřenou paži s manžetou.

Mohu se sprchovat? 

Během vyšetření ABPM je nejlépe přístroj nesundávat a nesprchovat se. Přístroj nikdy nenamáčejte a nepolévejte, není vodotěsný. 

Jak je ABPM záznam vyhodnocen? 

Po skončení registrace je záznam počítačově analyzován, zpracován a následně vyhodnocen lékařem. Ten se na základě výsledku vyšetření rozhodne o úpravě léčby, kterou po konzultaci s Vámi nasadí či změní.

Je třeba psát poznámky? 

Ano. Obdržíte deníček, do kterého stručně zapisujte především fyzickou činnost a případně obtíže. Velmi vhodné je zaznamenat noční fázi (tj. uložení se ke spánku a probuzení). Deníček pak odevzdejte při odevzdání přístroje. Vaše poznámky a postřehy mohou být podstatným klíčem ke správnému zhodnocení záznamu.

 

Deník ABPM - odkaz na dokument

Ambulantní monitorace EKG provadíme v rozsahu 24 hodin, 72 hodin dále 7 - 21 dní. K tomuto účelu používáme následující přístroje.

Zde jsme pro Vás připravili několik informací o tomto vyšetření formou odpovědí na nejčastější otázky. 

Co je EKG Holter? 

Je to základní kardiologické vyšetření umožňující ambulantní – tedy relativně dlouhodobý – záznam elektrokardiografické (EKG) křivky. Nejčastěji je EKG zaznamenáváno po dobu 24 či 48 hodin. Tuto metodu používáme při vyšetřování srdečního rytmu a jeho poruch.

Jak se EKG signál snímá? 

EKG je křivka, graficky vyjadřující změny napětí na povrchu těla generované srdečními buňkami. EKG je snímáno pomocí elektrod, které jsou připojeny (přilepeny) na hrudník vyšetřované osoby, elektrody jsou spojené tenkým izolovaným drátkem se speciálním registračním zařízením velikosti krabičky cca 2x5x7cm. Tu nosí pacient při sobě, většinou připojenou k opasku či zavěšenou na krku.

Jak je EKG záznam vyhodnocen? 

Po skončení vyšetření je záznam počítačově analyzován, zpracován a následně vyhodnocen lékařem. Hodnocení poskytne lékaři požadované informace o charakteru a frekvenci srdečních arytmií včetně jinak obtížně detekovatelných typů.

Jaký je záchyt arytmií? 

Záchyt arytmií při monitoraci je úměrný jejich frekvenci. Čím je arytmie častější, tím je větší pravděpodobnost, že bude během 24 hodinové monitorace zachycena. Ne každou arytmii ale vnímáme, mohou být tzv. asymptomatické (bezpříznakové). I taková arytmie ale může být významná z hlediska prognózy a léčby.

Jak se připravit? 

Na vyšetření EKG Holter je třeba přijít včas a stejně tak včas se dostavit na sejmutí. Mějte prosím na paměti, že na Vás čeká většinou další pacient a mezi sejmutím a opětovným nasazením je třeba přístroj připravit, oživit a uložit nasnímaná data. Dále je vhodné se vyhnout elektrostatickému materiálu v oblečení (umělá vlákna, často tzv. „funkční prádlo“, atd.) způsobuje artefakty a činí záznam méně kvalitní díky náboji statické elektřiny. Dále se před vyšetřením vyhněte aplikaci většího množství kosmetických krémů na hrudník, které zhoršují signál, neboť izolují nalepené elektrody. U pánů je v případě výrazného ochlupení v oblasti hrudníku občas nutné místo pro nalepení elektrod vyholit (to ovšem provede sestřička před nasazením přístroje). Jinak není třeba žádná speciální příprava.

Jak se během vyšetření chovat? 

Přístroj prosím nevypínejte, nevyměňujte baterie (to vede k vymazání záznamu). Dále prosíme přístroj nenamáčet ve vodě a nesprchovat se. Fyzická a jakákoli aktivita během vyšetření je naopak vhodná, přístroj má monitorovat normální životní rytmus. 

Je třeba psát poznámky? 

Ano. Při nasazení dostanete deníček, do kterého budete zapisovat vykonávané činnosti a případné obtíže. Dobu výskytu obtíží je vhodné co nejvíce upřesnit a do deníčku zapsat přesný čas. Na přístroji lze rovněž zmáčknout tzv. symptomové tlačítko. Záznam pak prosím odevzdejte při sejmutí přístroje. Vaše poznámky a postřehy mohou být podstatným klíčem ke správnému zhodnocení záznamu.

 

Deník Holter - odkaz na dokument

 Byli jste objednáni k ambulantnímu k ergometrii. Zde jsme pro Vás připravili několik informací o tomto vyšetření formou odpovědí na nejčastější otázky. 

Co je to ergometrie? 

Zátěžová elektrokardiografie (ergometrie) je vyšetření, při kterém je během zátěže na rotopedu nepřetržitě monitorováno EKG a v pravidelných intervalech i krevní tlak. Celé vyšetření trvá 15-20 minut. 

K čemu toto vyšetření slouží? 

Toto vyšetření se používá ke zhodnocení kardiovaskulární výkonnosti při podezření na ischemickou chorobu srdeční. Některé změny na EKG totiž mohou být patrné pouze při zátěži, kdy se zvedá tepová frekvence a tlak.

Jak se mám na vyšetření připravit? 

Na vyšetření si vezměte sportovní obutí i oblečení, případně ručník. Užíváte-li betablokátor, postupujte dle pokynů lékaře – většinou je nutné ho vysadit 1-2 dny před vyšetřením. U hypertoniků je vhodné ho nahradit jiným antihypertenzivem. 

Jak se provádí? 

Pacientovi bude zhotoven klidový EKG záznam. Po posazení na bicykl bude upravena poloha sedadla a opěrky pro ruce, nasazeny samolepící elektrody na hrudník a manžeta tlakoměru na paži. EKG záznam bude snímán trvale během zátěže i zotavovací fáze. Krevní tlak bude měřen v 2 minutových intervalech po dobu testu. Test je ukončen při vyčerpání vyšetřovaného, dosažení předepsané zátěže a tepové frekvence, nebo při výskytu obtíží, nebezpečných arytmií či nadměrném vzestupu krevního tlaku. Během celého testu je pacient kontrolován lékařem a sestrou. Jaké léky pacient smí užívat před vyšetřením, které vysadit a kdy, určuje lékař, který nemocného k vyšetření odesílá.

Možná rizika vyšetření:

Obecně je riziko při dodržování výše uvedených podmínek velmi nízké, navíc ambulance, kde vyšetření probíhá, je vybavena na možné komplikace výkonu, pokud by se výjimečně objevily.

K hlavním komplikacím patří:

  •     zástava oběhu a dýchání, bezvědomí
  •     infarkt myokardu
  •     akutní selhání srdce
  •     poruchy srdečního rytmu
  •     kolaps při přerušení zátěže
  •     spasmus průdušek

Některé z těchto událostí mohou vést i přes odpovídající péči k smrti. Udávané riziko je 1 úmrtí na 10.000 vyšetření.

Alternativy uvedeného vyšetření:

Zátěžový test s léky, kdy je přirozený pohyb nahrazen podáváním testovací látky, která zvyšuje srdeční výkon v klidovém stavu, což se projevuje především zrychlením srdeční frekvence. Tomuto vyšetření se dává přednost tehdy, nemůže-li pacient šlapat z jakéhokoli důvodu na kole.

Následná omezení/pracovní neschopnost:

Uvedená vyšetření při nekomplikovaném průběhu nezpůsobují žádné zdravotní následky a do 30 minut po jeho skončení je pacient schopen vykonávat svoji obvyklou činnost.

K tomuto vyšetření je požadován informovaný souhlas, který dostanete před vyšetřením. Všechny Vaše dotazy ohledně vyšetření Vám samozřejmě zodpovíme při podpisu informovaného souhlasu.

Byli jste objednáni k vyšetření ultrazvukem cév. Zde jsme pro Vás připravili několik informací o tomto vyšetření.

Pomocí speciální cévní sondy je možné vyšetřit i dobře přístupné tepny či žíly. Vyšetření je zcela bezpečné, používá se při něm ultrasonografický gel. 

Hlavním důvodem vyšetření tepenného systému je vyloučení obliterující aterosklerózy či detekce počínajících (prozatím němých) forem tohoto onemocnění. U pacientů s rizikovými faktory ucpávání cév jako je cukrovka, vysoký krevní tlak či cholesterol nebo kouření je vhodné provést vyšetření tzv. krkavic. To jsou tepny na krku, svým umístěním dobře sonograficky zobrazitelné. Zjistíme tak již rozvinuté aterosklerotické pláty nebo stavy, které vedou k jejich vzniku. Dle toho je možno upravit terapii pacientovi na míru. Dále je toto vyšetření vhodné pro pacienty po mozkové příhodě, s motáním hlavy, nejasnými kolapsy či šelestem zjištěným při fyzikálním vyšetření. 

Podobný způsobem je možno vyšetřit tepenný systém horních i dolních končetin. Opět je to především u pacientů s bolestmi končetiny či jejich horším prokrvením. 

Žilní systém se vyšetřuje stejnou sondou. Nejčastějším důvodem je podezření na hlubokou žilní trombózu u pacientů s jednostranným otokem nebo bolestivostí dolní či horní končetiny. Principem vyšetření je stlačení žilního systému ultrazvukovou sondou (tzv. kompresní ultrazvuk). Můžete tedy při vyšetření pociťovat mírný tlak či bolestivost. Toto je však jediný spolehlivý způsob jak vyloučit krevní sraženinu, kterou normálně nelze stlačit. Kromě hlubokého žilního systému lze vyšetřit i povrchový systém – zhodnocení varixů a vyloučení zánětu žil.

Denzitometrie představuje moderní a efektivní metodu pro stanovení hustoty kostních minerálů, zejména kalcia, což nám poskytuje důležité informace o celkovém stavu kostní tkáně. Toto bezpečné a bezbolestné vyšetření je zvláště rychlé, což znamená minimální nepohodlí pro pacienta. Jeho hlavním přínosem je schopnost lékaře s přesností odhadnout rizika zlomenin, které jsou často spojeny s onemocněním jako je osteoporóza. Tato metoda je klíčová nejen pro diagnostiku, ale také pro efektivní plánování léčby a prevenci dalších možných komplikací, čímž se stává nenahraditelnou součástí moderní péče o kostní zdraví.

Objednávkový systém

Vážení pacienti, pokud jste u nás nebyli více než rok na kontrole, je nutné se nejprve objednat a teprve poté Vám bude předepsána medikace. S ohledem na čekací doby si prosím pečlivě hlídejte termín příští kontroly a objednejte se s dostatečným předstihem. Děkujeme za pochopení.

Na následujícím odkazu si můžete objednat nejen léky, ale také volný termín k vyšetření

Pozn. pro objednání léků použijte volbu Nový recept! Nepoužívejte k tomuto účelu kolonku Zpráva. Výhodou objednávání léků touto cestou je absence telefonického kontaktu s pracovníkem ambulance a celkově jednodušší vyřízení požadavku. Ne vždy je možno odpovědět na všechny telefony a pokud existuje jiná možnost, jako je objednání léků přímo cestou našich internetových stránek, dáváme jí jednoznačně přednost. Snižujete tím administrativní zátěž pracovníků ambulance, kteří mají více času věnovat se pacientům. Děkujeme!

Tento systém navíc lékaři umožňuje vyřizovat objednávky léků průběžně, tedy i výrazně rychleji – většinou do několika málo hodin. Nemusíte tedy na vyřízení požadavku čekat několik dní, jako je tomu u telefonického objednávání.

Zde najdete návod na objednávání léků i rady, jak postupovat v případě obtíží.

Klikněte zde pro SmartMedix objednávky návštěv a léků

Objednání echokardiografie

Zde se můžete objednat na echokardiografické vyšetření, též Echo či UZ/sono srdce. Dále je možno se zde objednat i na UZ karotid. Pokud máte spolu s echokardiografií žádanku i na nějaké další vyšetření jako třeba HolterEKG/TK, ABPM či ergometrie (zátěžové vyšetření), doporučujeme zavolat do ordinace na tel. číslo +420 530 334 308 a domluvit se přímo s pracovníkem ambulance. Vyšetření Vám naplánujeme tak, abyste je měli v rámci jedné návštěvy.

Pokud je z nějakého důvodu nutno vyšetření v kratším termínu (operace, chemoterapie,…), kontaktujte telefonicky Vy, nebo nejlépe Váš ošetřující lékař, personál naší ordinace.

Klikněte zde pro objednání Echokardiografie

Objednání denzitometrie

Osteoporóza (odborný název pro řídnutí kostní tkáně) představuje jednu z nejčastějších metabolických chorob a její výskyt v české populaci stoupá. Dle statistických údajů trpí v České republice tímto onemocněním 500 až 750 tisíc obyvatel, což znamená, že každá druhá žena a každý pátý muž ve věku nad padesát let utrpí zlomeninu zapříčiněnou právě tímto onemocněním.

Záchyt a terapie choroby jsou u nás výrazně hůře dostupné než v ostatních srovnatelných evropských zemích. Přitom riziko nízkotraumatických fraktur zůstává extrémně vysoké a komplikace zlomenin mohou nezřídka končit i smrtelně (fraktura krčku kyčelní kosti anebo kompresivní fraktury obratlů).

Právě pro tato rizika vzniknul program včasného záchytu osteoporózy, kterého je naše pracoviště součástí. Vyšetření provádíme na jednom z nejkvalitnějších přístrojů Lunar Prodigy Pro od společnosti GE Health Care.

Denzitometrické vyšetření máme nasmlouvané u všech pojišťoven (VZP — 111, ZPMV — 211, ČPZP — 205, VoZP — 201 a OZP — 207).

Radiační zátěž při denzitometrii je mizivá a srovnatelná letu letadlem. Samotné vyšetření je bezbolestné, nevyžaduje žádnou speciální přípravu a trvá 15-20 minut. Pro samoplátce vyšetření stojí 1.000 Kč.

Pokud máte žádanku, zde se můžete objednat na denzitometrii

Klikněte zde pro objednání Denzitometrie

Náš tým

Praktické informace o fungování ordinace

Laboratoř

S ohledem na pracovní zatížení odběry v ordinaci neprovádíme. K odběru můžete využít například odběrové místo společnosti Aeskulab, které se nachází v prvním patře protější budovy v areálu bývalé octárny. Je možno se tam dostat vlastním vchodem, nebo chodbou v prvním patře, která obě budovy spojuje. Odběrové místo je otevřeno ve všední dny mezi 7-11 hodinou a na odběr se není nutno předem objednat. Pro další informace kontaktujte přímo odběrové místo na tel. čísle +420 733 673 306.

Předpis receptů

Prováděn na pravidelných kontrolách, v mezidobí se s ohledem na velké množství pacientů zaměřujeme na předpis léků vázaných na kardiologickou specializaci. Jednoznačně dáváme přednost objednávkám přes program smartmedix.net. Odkaz se nachází na těchto webových stránkách a pro jeho zprovoznění je nutné v ordinaci nahlásit Váš email.

Recept je vytvářen elektronicky a povětšinou zaslán SMS na kontaktní telefonní číslo. K výběru receptů ale jednoznačně doporučujeme občanský průkaz, po jehož předložení se lékárník dostane do lékového záznamu, kde Váš recept nalezne.

Nenechávejte objednávku léků na poslední chvíli, ideálně si o něj zažádejte 2 týdny před jeho dobráním. Pokud chodíte na kontroly k MUDr. Simonidesovi, pak jsou léky zasílány v úterý, středu a čtvrtek mezi 12-13 hodinou. V případě MUDr. Štambery v pondělí a pátek ke konci ordinační doby. V případě nepřítomnosti Vašeho ošetřující lékaře Vám zajistíme předpis specializované medikace.

Vyšetřování nových pacientů

Hlavním úkolem kardiologické ambulance je zajistit kardiologické vyšetření, jako je klinické vyšetření, echokardiografie a Holter EKG. U pacientů vyšetřovaných v naší ambulanci pak můžeme provést i ergometrii, tedy zátěžové vyšetření. Čili neprovádíme ergometrii jako samostatné vyšetření.

Pokud Vám lékař (např. praktik či lékař v nemocnici) doporučí sledování v kardiologické ambulanci, je nutno dodat do ordinace (např. mailem) zdravotní dokumentaci. O převzetí pacienta do péče rozhoduje lékař ordinace. Dispenzární péči v rozsahu příslušné vyhlášky z kapacitních důvodů neposkytujeme.

Spolupracujeme s pojišťovnami

Kontakt

IČO: 05022819

+420 530 334 308

Tovární 14/886, přízemí, 669 02 Znojmo

objednani@kardio-znojmo.cz